Läsårstider

Här hittar du skolans läsårstider för innevarande och kommande läsår.

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

Vårterminen 2022

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022

Vårterminen 2023

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

Vårterminen 2024