PubliktSkolans hemsida

Plan mot diskriminering


Ordningsregler


Försäkringsinformation


Lunchmeny


Scheman


Läsårstider


Blankett myndig elev


Skoltidningen

Inloggning SSIS AD-konto (elever)


Underlag för utvecklingssamtal


Egen hemsida


Bibliotek


Lösenordshanterare


Virtuella maskiner


JupyterHub (python)

Inloggning Google-konto (elever)Google Workspace


Canvas


GitLab


Gleerups


Natur och Kultur


Liber


Dugga


BigBlueButton


The Infosphere

Informationssökning och källkritik

Kubernetes-kluster / Openshift


TeachGPT

Inloggning Staden-konto (elever)


Skolplattformen, t.ex. frånvaro


Skolon


Office365


Inläsningstjänst

Microsoft Azure Education

Lösenordsbyte Stockholms stad